Alle ruitersportdisciplines in Nederland zijn ondergebracht bij een landelijk bond, de KNHS. Ruitersportvereniging Cadans Ravenstein is ook lid van de KNHS.

In 2002 heeft daartoe een grote landelijke reorganisatie plaatsgevonden. Voorheen waren er vele voornamelijk regionale bonden, welke weliswaar een verbintenis hadden met de KNHS, maar toch allen afzonderlijk opereerden. Zo was in Brabant de NKB actief, waarbij ook onze vereniging was aangesloten. Vanuit deze voormalige NKB met 15000 leden stamt nog het paardensportcentrum in Wanroij, door de NKB zelf gebouwd en vanwege de fusie in 2002 overgedragen aan de KNHS. Voor alle informatie over de KNHS kunt u terecht op: www.knhs.nl.

De KNHS heeft haar hoofdkantoor en ruitersportcentrum in Ermelo. Alle administratieve zaken worden daar geregeld. Bij het kantorencomplex liggen ook enkel manegehallen en een groot buitenterrein. Onder andere de landelijke kampioenschappen bekend onder de naam Hippiade worden hier gehouden.

Door de KNHS wordt het blad “PaardenSport” uitgegeven. Hierin staan o.a. alle wedstrijden opgenomen en wordt door de bond belangrijk organisatienieuws naar de leden toe doorgegeven

Voor het wedstrijdgebeuren is de KNHS onderverdeeld in 9 regio’s, deze komen ongeveer overeen met de provincies. Zo is ook Brabant een regio. Regio Brabant is bestuurlijk vervolgens weer onderverdeeld in 6 kringen.

Kring Noord Oost Brabant

Onze vereniging Cadans is ingedeeld in kring Noord Oost Brabant. Voor informatie over kring Noord Oost Brabant, zoals selectiestanden, gegevens over andere verenigingen etc.: www.knhskringnoordoostbrabant.nl